Czech POINT


Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

V současnosti poskytují kontaktní místa Czech POINT tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů
  • Výpis z bodového systému řidičů

Pracoviště, které vydává ověřené výstupy z Czech POINTu:
Obecní úřad Cetenov
Hrubý Lesnov 44
463 48 Všelibice

Telefon: +420 000 000 000

Kdy je možné žádat o výpis?
Pondělí a Středa:
16.00-20.00

Ceník poskytovaných služeb

Cena za 1. stranu Cena za každou další
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč
Výpis z bodového systému řidičů 100,- Kč
Konverze dokumentů z podoby elektronické do listinné 30,- Kč 30,- Kč
Konverze dokumentů z podoby listinné do elektronické 30,- Kč 30,- Kč
Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových (datové schránky) 200,- Kč

Doklady potřebné k výpisu

U veřejných evidencí (Obchodní rejstř., Živnostenský rejstř., Katastr nemovitostí) není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

  • Obchodní rejstřík – IČ subjektu
  • Živnostenský rejstřík – IČ fyzické osoby nebo právnické osoby
  • Katastr nemovitostí – název katastrálního území a číslo listu, vlastnictví nebo identifikace nemovitosti, číslo popisné, evidenční, parcelní, číslo jednotky
  • Výpis z Rejstříku trestů – pro vydání ověřeného je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti slouží platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem osoby, která ho k úkonu zmocnila, a prokázat svou totožnost.

  • Výpis z bodového systému řidičů – Povinností je dostavit se osobně, sebou platný občanský a řidičský průkaz.