Fotogalerie

 

 

Vítání občánků 24. dubna 2010 

Dne 24. dubna 2010 jsme přivítali nové občánky – Elišku Najmanovou, Anetu Bulířovou a Nelu Kováčovou

 

Vítání občánků 14. listopadu 2010

Dne 14. listopadu 2010 jsme přivítali nové občánky – Alici Váňovu a Lukáše Kýra

 

Setkání dříve narozených 29. prosince 2010

 

Setkání žen 12. března 2011

 

Seniorské vánoční odpoledne 28.prosince 2011

Dne 28.12.2011 od 14.00 hodin se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu „Seniorské vánoční odpoledne“. Sešlo se zde 10 seniorů, tři muži a sedm žen. Jsem ráda, že si udělali čas a přišli strávit příjemné vánoční odpoledne na obecní úřad. Bylo zde připraveno malé občerstvení,  každý si mohl dát na co měl chuť. Pro naše seniory bylo také připraveno malé překvapení. Z  našeho losovacího zařízení si každý vylosoval číslo a dostal malý dárek.  Tímto bych chtěla poděkovat paní Laďce Slezákové a paní Aleně Štancíkové  za  zrealizováni mého nápadu, nákup malých dárků  a dále za  přípravu občerstvení. Také nesmím zapomenout na naše seniory, kterým patří moje poděkování za to, že  přišli. Je to pro nás velké povzbuzení do konání dalších akcí  a  také  proto,  že neděláme nic zbytečně.    Děkuji.

Helena Kováčová                                                                                                    starostka obce

 

 

 Oslava MDŽ 2012

 

Pamětníci obce

V roce 2013 oslavili své životní jubileum 90 let dva občané naší obce.  Dne 16.1.2013  pan Oldřich Valeš  z Cetenova a 13.6.2013 paní Anežka Bergmanová z Dehtár. Přejeme jim touto cestou hlavně zdraví a životní pohody do dalších let.

 

 

Oslava MDŽ 2013

 

Úklid obecního sklepa

Dne 27.4.2013  jsme vyklidili  sklep, který byl plný pavučin obalených špínou a plísní. Zbytky plesnivého a shnilého dříví a zbytky mouru po uhlí jsme vynosili a odvozili na čarodějnice. Po vyčištění sklepa nám pan Jiří Slezák navozil naštípané dříví, ketré si říkalo přímo o vhození do krbu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *