Historia gminy

Pierwsza zachowana informacja znajduje się w najstarszych rejestrach gruntów emfiteutycznych (roli zakupnych), które założył w 1536 roku dla wsi swojej posiadłości českodubskiej Jan z Vartenberka. Teren administracyjny gminy Cetenov, która została w 1976 roku na mocy odgórnej decyzji przyłączona do gminy Všelibice a potem na podstawie przeprowadzonego referendum ponownie się usamodzielniła w 1990 roku, obejmuje następujące osady: Dehtáry, Dolánky, Hrubý Lesnov, Těšnov, Vystrkov i Cetenov.

cz_pl_logotyp