Odpady


Dle platné vyhlášky č. 1/2015 probíhá systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Cetenov takto:


SKLO….Víte kam se sklem?


Stanoviště:
1x na návsi v Hrubém Lesnově
1x u zastávky na Vystrkově

Do kontejneru PATŘÍ
…….BUDE DOPLNĚNO

Do kontejneru NEPATŘÍ
………BUDE DOPLNĚNO


PAPÍR….Víte kam s papírem?


Stanoviště:
1x na návsi v Hrubém Lesnově

Do kontejneru PATŘÍ
…….BUDE DOPLNĚNO


Do kontejneru NEPATŘÍ

…….BUDE DOPLNĚNO


PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY….Víte kam s plasty a nápojovými kartony?


Stanoviště:
1x na návsi v Hrubém Lesnově
1x u zastávky na Vystrkově

Do kontejneru PATŘÍ
plastové obaly, sáčky, fólie, nákupní tašky, kelímky od jogurtů a dalších potravin, PET láhve od nápojů, plastové obaly od spotřebního zboží, pěnový polystyren (na menší kusy), vypláchnuté krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků

Do kontejneru NEPATŘÍ
vícevrstvé obaly kov-plast, papír-plast; sklo, papír, kovy, textil molitan, guma, kabely, plastové obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji apod. linolea a výrobky z PVC (novodur)


BIOODPAD….Víte kam s odpadem rostlinného původu?


Stanoviště:
1x na návsi v Hrubém Lesnově

Do kontejneru PATŘÍ
…….BUDE DOPLNĚNO

 

Do kontejneru NEPATŘÍ
…….BUDE DOPLNĚNO


JEDLÉ TUKY A OLEJE….Víte kam se sklem?


Stanoviště:
1x na návsi v Hrubém Lesnově

Do kontejneru PATŘÍ
…….BUDE DOPLNĚNO

Do kontejneru NEPATŘÍ
………BUDE DOPLNĚNO


KOVY….Víte kam se sklem?


Stanoviště:
…….BUDE DOPLNĚNO

Do kontejneru PATŘÍ
…….BUDE DOPLNĚNO

Do kontejneru NEPATŘÍ
………BUDE DOPLNĚNO


TEXTIL….Víte kam se sklem?


Stanoviště:
…….BUDE DOPLNĚNO

Do kontejneru PATŘÍ
…….BUDE DOPLNĚNO

Do kontejneru NEPATŘÍ
………BUDE DOPLNĚNO


ELEKTROODPAD….Víte kam s elektroodpadem?


Sběrný box pro malé spotřebiče je umístěn přímo ve vstupní chodbě na OÚ a je tak přístupný v úředních hodinách.

Objemný elektroodpad je možné odkládat vedle OÚ, nejlépe po dohodě.

Odvoz od OÚ je zajišťován zdarma společnosti REMA a naše Obec se tak zapojila do projektu „Zelená obec“.

V roce 2018 bylo odvezeno více jak 350kg objemného elektroodpadu z naší obce.

Pro ty, kteří nemají čas zajít osobně do sběrného boxu, nabízí společnost REMA odvoz zdarma přímo z Vašeho domu:
– v rámci akce re:balík (pouze balík do 10kg) více zde https://www.rema.cloud/re-balik/
– v rámci akce buď líný (balík či spotřebič nad 10 kg) více zde https://www.rema.cloud/bud-liny/

 


Prohlášení k poplatku a ceník místních poplatků za odpad ZDE