SMS INFO


  • SMS INFO z naší obce (od pozvánek na zasedání ZO o informaci o přistavení velkoobjemového kontejneru nebo třeba o pojízdném prodeji slepiček) popř. okolních událostí.
  • SMS INFO má do budoucna sloužit jako náhrada za místní rozhlas popř. v případě nastalých událostí, uzavírek v obci, nalezeného psa apod.

PRO PŘIHLÁŠENÍ ZAŠLETE SMS* VE FORMĚ VAŠE CELÉ JMÉNO S VAŠÍ ADRESOU NA TEL. Č.  773 454 723 nebo KONTAKTUJTE STAROSTKU OBCE V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH.


*kdo se k SMS INFO nepřihlásí bude informován běžnými způsoby jako doposud