Informacje nt. gminy

Oficjalna nazwa: Obec Cetenov

Dane statystyczne
Wysokość nad poziomem morza: 380 m
Liczba mieszkańców: 121
Powierzchnia: –
Przeciętny wiek: –
Poczta: –
Placówka służby zdrowia: –
Policja: –
Szkoła: –
Wodociąg: –
Gazyfikacja: –
Kanalizacja (oczyszczalnia ścieków): –

cz_pl_logotyp