OBEC CETENOV

Vítejte na oficiálních stránkách obce Cetenov

Obec Cetenov se nachází v Libereckém kraji asi 6 km jihozápadně od města Český Dub.

Seskupení šesti obcí tvořících současné území obce Cetenov patřilo odedávna k českodubskému panství. První dochovaná zpráva je v nejstarších Purkrechtních registrech, jež založil v roce 1536 pro vsi svého panství českodubského Jan z Vartenberka.

Do správního území obce Cetenov, která se v roce 1976 stala direktivním opatřením součástí střediskové obce Všelibice a opět se osamostatnila referendem v roce 1990, patří tyto osady: Dehtáry, Dolánky, Hrubý Lesnov, Těšnov, Vystrkov a Cetenov.

V historii osady Cetenov, Vystrkov a Hrubý Lesnov ležely na důležité silnici z Prahy do Žitavy. Nyní celé správní území leží mimo hlavní silniční a železniční tahy.

Osada Hrubý Lesnov je typickou staročeskou okrouhlicí s návsí uprostřed. Ostatní osady mají podhorský charakter – osídlení roztroušené po stranách cest a strání. Nejvyšším místem území je Vystrkov s 466 m.n.m. Nejnižším pak údolí Zábrdky 272 m.n.m.

Stabilizovanou původní zástavbu tvoří ve všech sídlech výhradně rodinné domy venkovského charakteru a bývalé zemědělské usedlosti.

Více o pamětihodnostech obce Cetenov na TURISTIKA A PAMĚTIHODNOSTI.

Cetenov
Projíždí oficiální cyklotrasa č. 3048.

Dehtáry (německy Dechtar) je malá vesnice, část obce Cetenov v okrese Liberec. Nachází se asi 1 km na sever od Cetenova. Je zde evidováno 15 adres.Trvale zde žije 13 obyvatel. Dehtáry leží v katastrálním území Cetenov o výměře 4,06 km2. Stavení jsou rozseta podél úzké udržované asfaltové cesty, zejména na jižní straně. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1419. Léta zde sloužil v zimě vlek, který vedl dolů do Dolánek. Momentálně je mimo provoz a v soukromém vlastnictví.  Památky:

Dolánky (německy Dolanken) je malá vesnice, část obce Cetenov v okrese Liberec. Nachází se asi 1,5 km na sever od Cetenova. Je zde evidováno 8 adres.Trvale zde žijí dva obyvatelé. Je spíše rekreačního typu. Dolánky leží v katastrálním území Cetenov o výměře 4,06 km2. Nachází se zde kulturní památka Kříže. Protéká zde potok Zábrdka, podél jehož celého toku vede hlavní silnice i cyklotrasa č. 25. Dříve, zde bývaly rybníky a dokonce i  mlýn, dnes je tok Zábrdky slabší a zdaleka by již nedokázal podat takové výkony.

Hrubý Lesnov (německy Groß Lessel) je malá vesnice, část obce Cetenov v okrese Liberec. Nachází se asi 1 km na severovýchod od Cetenova. Je zde evidováno 37 adres. Trvale zde žije 55 obyvatel. Hrubý Lesnov je také název katastrálního území o rozloze 1,99 km2. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1547. Pamětihodností vedenou jako kulturní památku, je Kaple sv. Linharta se zvonicí, která se nachází na návsi obce. Obcí prochází MODRÁ turistická trasa. Po této trase je v obci připraveno odpočívadlo pro kolemjdoucí. Nachází se zde řada roubených stavení soustředěných blíže kolem sebe od návsi obce směrem k Dehtárám. Je zde trvale hlášeno nejvíce občanů z Cetenova.

Těšnov (německy Teschen) je malá vesnice, část obce Cetenov v okrese Liberec. Nachází se asi 1 km na severozápad od Cetenova. Je zde evidováno 16 adres.Trvale zde žije 12 obyvatel. Těšnov leží v katastrálním území Cetenov o výměře 4,06 km2. Nachází se zde vzrostlé lípy, malá boží muka a křížek. Nachází se zde poklidné území na vyvýšené pláni, kde je větrno, cesta sem není v zimních období snadná, ale za ten klid a panenskou přírodu Ralského území, které ho obklopuje i tam, kde prochází opět v údolí Zábrdky, skutečně stojí za to. Je zde jediná evidovaná ubytovací kapacita v naší obci. Dříve byl Těšnov na německém území. Těšnovem projíždí oficiální cyklotrasa č. 3048 až na křižovatku bývalého hostince na Pince, kde se můžete rozhodnout jakým směrem se vydáte dále podél Zábrdky po cyklotrase č. 25.

Vystrkov (německy Wysterkow) je malá vesnice, část obce Cetenov v okrese Liberec. Nachází se asi 0,5 km na východ od Cetenova. Je zde evidováno 8 adres. Trvale zde žije 22 obyvatel. Vystrkov leží v katastrálním území Cetenov o výměře 4,06 km2. Na Vystrkově najdete, jak kulturní památku sloup Panny Marie, tak po cestě k pískovcovému sloupu s křížkem, který je na křižovatce u zastávky, projdete i kolem staré vystavené parní lokomotivy s tabulí o historii umístěné u místní pily, která dodnes provozuje svoji činnost. Vystrkov je skutečně výstižné pojmenování neb je vystrčený a větrno je zde zpravidla také. Na křižovatce u křížku, bývala kdysi „hranice“ mezi českým a německým územím a také hospoda. Nejstarší dochovaná zmínka o Eichlerově krčmě, která byla o kousek dále neb cesta dříve procházela trochu v jiných místech, je z roku 16. Hospoda zde byla provozována zhruba do roku 1968. Vystrkov má jako jediná vesnice z Cetenova stoupající populační tendenci. Vystrkovem projíždí oficiální cyklotrasa č. 3048.