KNIHOVNA

Knihovna se nachází v 1. NP budovy Obecního úřadu a je otevřena
každé pondělí od 16:00 do 18:00 hodin.

Katalog knih, které v naší knihovně máme najdete zde
ON-LINE KATALOG CLAVIUS – MÍSTNÍ KNIHOVNA CETENOV

Těší se na Vás knihovnice paní Alena Hajská.