Formuláře a ceníky poplatků


FORMULÁŘE


Prohlášení poplatníka k poplatku za komunální odpad v obci Cetenov ZDE
– slouží zejména pro přihlášení a odhlášení poplatníků (povinnost do 15 dnů od změny)
Žádost o informace – PŘIPRAVUJEME
Žádost o kácení dřeva -PŘIPRAVUJEME


MÍSTNÍ POPLATKY dle obecně závazných vyhlášek obce (níže sazby poplatků)

SAZBA POPLATKŮ za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 2019
– splatný 30.6.2019
Občan poplatek /popelnice, pytle/ 450 Kč rok
Popelnice nájem dle velikosti 60l/80l 128 Kč rok
Popelnice nájem dle velikosti 110l/120l 137 Kč rok
Popelnice vlastní – bez nájmu X 0 Kč rok
*kde není možný svoz popelnice je v ceně poplatku za komunální odpad „občan“ 7x pytel o objemu 110l/1ks – umísťují se do připravených klecí
Rekreační objekt či rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba poplatek /pytle/ 450 Kč rok
* v rámci poplatku za komunální odpad z „rekreace“ možnost pouze pytlů, v ceně je 5x pytel o objemu 110l/1ks – umísťují se do připravených klecí

SAZBA POPLATKŮ ZE PSŮ 2019 – splatný 15.2.2019
Za prvního psa 50 Kč rok
za druhého a každého dalšího psa majitele 100 Kč rok
  • Platby za místní poplatky je možné provádět v HOTOVOSTI osobně na Obecním úřadě Cetenov v úředních hodinách nebo BANKOVNÍM PŘEVOD na bankovní účet č. 0984936329/0800 pod VS /buď č.p. nebo č.ev./ budovy, za kterou poplatek hradíte


SPRÁVNÍ  POPLATKY
Druh poplatku – správní poplatky Základ daně DPH 21% Celkem
Ohlášení změny místa trvalého pobytu u osob starších 15-ti let (za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku) 50 Kč 0 Kč 50 Kč
Podání návrhu na zrušení údaje o TP – za každou osobu 100 Kč 0 Kč 100 Kč
Ohlášení ukončení TP na území ČR 100 Kč 0 Kč 100 Kč
Vidimace – ověřování stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie listiny (za každou  i započatou stránku) 30 Kč 0 Kč 30 Kč
Legalizace  – ověřování (každého) podpisu 30 Kč 0 Kč 30 Kč


CENÍK CZECH POINT
Druh poplatku – Czech Point Základ daně DPH 21% Celkem
Výpis z katastru nemovitostí – jedna strana 100 Kč 0 Kč 100 Kč
  – každá další  strana 50 Kč 0 Kč 100 Kč
Výpis z rejsříku (živnostenského, obchodního apod.) – jedna strana 100 Kč 0 Kč 100 Kč
 – každá další strana 50 Kč 0 Kč 50 Kč
Výpis z rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran) 100 Kč 0 Kč 100 Kč
Výpis bodového hodnocení z registru řidičů – jedna strana 100 Kč 0 Kč 100 Kč
 – každá další strana 50 Kč 0 Kč 50 Kč
Autorizována konverze dokumentů – za každou i započatou stránku 30 Kč 0 Kč 30 Kč