Formuláře a místní poplatky


FORMULÁŘE


Místní poplatky:
Příhláška PES (pdf) – k tisku
Přihláška PES interaktivní (word) – k vyplnění
Odhláška PES (pdf) – k tisku
Odhláška PES interaktivní (word) – k vyplnění
Ohlášení KOMUNÁLNÍ ODPAD – vznik či změna poplatkové povinnosti (pdf) – k tisku
Ohlášení poplatku z rekreačního pobytu – připravujeme

Další:
Žádost o povolení KÁCENÍ DŘEVIN rostoucích mimo les (pdf) – k tisku
Žádost o povovlení KÁCENÍ DŘEVIN rostoucích mimo les interaktivní (word) – k vyplnění
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les – připravujeme

Vyjádření ke stavbě (projektové dokumentaci) – připravujeme

Plná moc k zastoupení účastníka ve správním řízení – připravujeme


 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
– splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku
– dle Vyhlášky č. 2/2017 platné od 4.1.2018  – zde
– vznik povinnosti je poplatník povinen oznámit do 15 dnů od doby kdy ke vzniku poplatkové povinnosti došlo, (blíže specifikováno ve vyhlášce výše), stejná lhůta platí i pro zánik povinnosti (viz. formulář – Odhlášení vzniku či změny poplatkové povinnosti KOMUNÁLNÍ ODPAD)
– případná osvobození musí být řádně doložena
SAZBA POPLATKU za KALENDÁŘNÍ ROK činí:
Poplatek za fyzickou osobu hlášenou k trvalému pobytu v obci 450 Kč/osoba
Fyzická osoba mají ve vlastnictví stavbu, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 450 Kč/objekt
(více informací viz. výše uvedená vyhláška)

  • Platby za místní poplatky je možné provádět v HOTOVOSTI osobně na Obecním úřadě Cetenov v úředních hodinách nebo BANKOVNÍM PŘEVOD na bankovní účet č. 0984936329/0800 pod VS /buď č.p. nebo č.ev./ budovy, za kterou poplatek hradíte


MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
splatný do 30. června příslušného kalendářního roku

– dle Vyhlášky č. 3/2019 platné od 1.1.2020 – zde
– vznik povinnosti je poplatník povinen ohlásit do 15 dnů lhůta se počítá ode dny, kdy se pes stal starším tří (3) měsíců (viz. formulář – PŘIHLÁŠKA PES)
– zánik povinnosti je poplatník povinen ohlásit do 15 dnů (viz. formulář – ODHLÁŠKA PES)
SAZBA POPLATKU za KALENDÁŘNÍ ROK činí:
za jednoho psa  50 Kč/rok
za druhého a každého dalšího téhož držitele 100 Kč/rok

  • Platby za místní poplatky je možné provádět v HOTOVOSTI osobně na Obecním úřadě Cetenov v úředních hodinách nebo BANKOVNÍM PŘEVOD na bankovní účet č. 0984936329/0800 pod VS /buď č.p. nebo č.ev./ budovy, za kterou poplatek hradíte

MÍSTNÍ POPLATEKU Z POBYTU
splatný 15 dnů po skončení příslušného kalendářního roku
– dle Vyhlášky č. 2/2019 platné od 1.1.2020 – zde
– vznik povinnosti je poplatník povinen ohlásit do 15 dnů lhůta od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu
– povinnost vést listinnou nebo elektronickou evidenční knihu
– VŠE SE ZÁSADNĚ ŘÍDÍ UVEDENOU VÝHLÁŠKOU
SAZBA POPLATKU činí:
za každý započatý den s výjimkou dne jeho počátku 5 Kč

  • Platby za místní poplatky je možné provádět v HOTOVOSTI osobně na Obecním úřadě Cetenov v úředních hodinách nebo BANKOVNÍM PŘEVOD na bankovní účet č. 0984936329/0800 pod VS /buď č.p. nebo č.ev./ budovy, za kterou poplatek hradíte