Rozpočty


Rok 2019
– Schválený rozpočet obce Cetenov na rok 2019  – vyvěšeno dne 2.1.2019
–    Návrh rozpočtu obce Cetenov na rok 2019 – vyvěšeno dne 3.12.2018


Rok 2018
Závěrečný účet obce Cetenov na rok 2018 – prozatím neschválen
–   Návrh závěrečného účtu obce Cetenov na rok 2018 – prozatím neschválen
–     Schválený rozpočet obce Cetenov na rok 2018 – vyvěšeno dne 20.12.2017
–        Návrh rozpočtu obce Cetenov na rok 2018 – vyvěšeno dne 29.11.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2018 – vyvěšeno dne 30.1.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2018 – vyvěšeno dne 2.1.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2018 – vyvěšeno dne 4.12.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 – vyvěšeno dne 9.7.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 – vyvěšeno dne 4.4.2018


Rok 2017
Závěrečný účet obce Cetenov za rok 2017 – vyvěšeno dne 1.7.2018
–    Návrh závěrečného účtu obce Cetenov na rok 2017 – vyvěšeno dne 23.5.2018
–     Schválený rozpočet obce Cetenov na rok 2017
–        Návrh rozpočtu obce Cetenov na rok 2017


Rok 2016
Závěrečný účet obce Cetenov za rok 2016
– Schválený rozpočet obce Cetenov na rok 2016
–    Návrh rozpočtu obce Cetenov na rok 2016


Rok 2015
Závěrečný účet obce Cetenov za rok 2015
– Schválený rozpočet obce Cetenov na rok 2015
–    Návrh rozpočtu obce Cetenov na rok 2015


Rok 2014
Závěrečný účet obce Cetenov za rok 2014
– Schválený rozpočet obce Cetenov na rok 2014


Rok 2013
Závěrečný účet obce Cetenov za rok 2013
– Schválený rozpočet obce Cetenov na rok 2013
–    Návrh rozpočtu obce Cetenov na rok 2013


Rok 2012
Závěrečný účet obce Cetenov za rok 2012
– Schválený rozpočet obce Cetenov na rok 2012 – příjmy
– Schválený rozpočet obce Cetenov na rok 2012 – výdaje
–    Návrh rozpočtu obce Cetenov na rok 2012


Rok 2011
Závěrečný účet obce Cetenov za rok 2011
– Schválený rozpočet obce Cetenov na rok 2011 – příjmy
– Schválený rozpočet obce Cetenov na rok 2011 – výdaje


Rok 2010
Závěrečný účet obce Cetenov za rok 2010


Rok 2009
– Schválený rozpočet obce Cetenov na rok 2009


Rok 2008
– Schválený rozpočet obce Cetenov na rok 2008


Rok 2007
– Schválený rozpočet obce Cetenov na rok 2007