Vyhlášky


PLATNÉ:


Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
o místním poplatku ze psů, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Cetenov ( č. 1/2010)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
o místním poplatku z pobytu, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Cetenov ( č. 5/2010 a č. 6/2010 )

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Cetenov (č. 3/2010 a č. 4/2010)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obecně závazná vyhláška obce Cetenov č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Cetenov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství


NEPLATNÉ (archiv):


Obecně závazná vyhláška č. 6/2010
o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010
o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č.1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

z 26. ledna 1994
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí