Zastupitelstvo


Organizační zařazení

Obec Cetenov


Hlavní adresa

Hrubý Lesnov 44
463 48 Cetenov


ZASTUPITELSTVO obce Cetenov
(volební období 2018-2022) – 7členné


Jméno

Funkce

Telefon/email

Nováková Klára
(neuvolněná)
Starostka obce 773 454 723 / starostka@cetenov.cz
Šulcová Petra
(neuvolněná)
Místostarostka obce
Kováčová Helena
(neuvolněná)
Členka zastupitelstva obce
Najmanová Ivana
(neuvolněná)
Členka zastupitelstva obce
Nedvěd Jaroslav
(neuvolněný)
Člen zastupitelstva obce
Ulrych Václav
(neuvolněný)
Člen zastupitelstva obce
Vejlupková Tereza
(neuvolněná)
Členka zastupitelstva obce

 


JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE CETENOV


Podřízené organizační složky:


Finanční výbor zastupitelstva
Kontrolní výbor zastupitelstva