ZO a OÚ CETENOV


ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 2018-2022 ZDE


ZASTUPITELSTVO obce Cetenov
(volební období 2018-2022)


Jméno

Funkce

Telefon/email

Nováková Klára Starostka obce 773 454 723 / starostka@cetenov.cz
Šulcová Petra Místostarostka obce
Kováčová Helena Členka zastupitelstva obce
Najmanová Ivana Členka zastupitelstva obce
Nedvěd Jaroslav Člen zastupitelstva obce
Ulrych Václav Člen zastupitelstva obce
Vejlupková Tereza Členka zastupitelstva obce

 • Finanční výbor

Jméno

Funkce

Kováčová Helena Předseda finančního výboru
Řeháčková Romana Členka finančního výboru
Slezáková Ladislava Členka finančního výboru

 • Kontrolní výbor

Jméno

Funkce

Ulrych Václav Předseda kontrolního výboru
Vejlupková Tereza Členka kontrolního výboru
Čechová Jana Členka kontrolního výboru

OBECNÍ ÚŘAD obce Cetenov


 • Kancelář starostky

Jméno

Funkce

Telefon/email

Nováková Klára starostka obce 773 454 723 / starostka@cetenov.cz
Šulcová Petra místostarostka obce

 • Kancelář podatelna/administrativa/účetní (viz. níže)

Jméno

Funkce

Telefon/email

Alena Štancíková administrativa/účetní 777 992 005 / ucetni@cetenov.cz
 • pokladna
 • evidence obyvatel
 • centrální registr obyvatel – ohlašovna/zapisovatel ISEO/
 • vidimace a legalizace
 • administrativa
 • (datové schránky)
 • czechpoint
 • RUIAN
 • podatelna
 • spisová služba
 • účetnictví ,rozpočet
 • evidence majetku
 • daně+poplatky
 • výkazy/finanční-čtvrtletí,pololetní+roční za obec,
 • statistické, ISP za obec na MFČR/
 • pokladna
 • mzdy+personalistika

 • Správa lesů

Jméno

Funkce

Telefon/email

Najmanová Ivana správa lesů 777 891 808
 • komunikace z lesním hospodářem
 • údržba a mapování lesů
 • plán zalesňování + realizace
 • plán těžby + pomoc při realizaci
 • organizace úklidu lesů a úklidu po těžbě
 • organizace prostor pro možnost těžby
 • samovýroba pro občany organizace