GDPR


Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“ z angl. General Data Protection Regulation) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


Kontakt na pověřence:


Robert Pecka
tel.: 737 584 256
email: gdpr@moore-czech.cz


Více informací zde:


Informační memorandum obce Cetenov
Informace o zpracování fotografií obce Cetenov