Územní plán

AKTUÁLNĚ 2021

  • PRODLOUŽENÍ – Výzva k podání žádosti na pořízení změny územního plánu obce Cetenov ze dne 1.1.2021 včetně žádosti na pořízení změny územního plánu – ZDE

AKTUÁLNĚ 2020

  • Výzva k podání žádosti na pořízení změny územního plánu obce Cetenov ze dne 31.1.2020 včetně žádosti na pořízení změny územního plánu – ZDE

obec Cetenov

Kód obce: 563943
Adresa úřadu: Hrubý Lesnov 44, 463 48 Všelibice

Nachází se v jižní části  ORP Liberec a leží jižně od města Osečná. Sousedí s obcemi Osečná, Všelibice, Hlavice a Ralsko. Skládá se z 2 katastrálních území a to Cetenov a Hrubý Lesnov o celkové výměře 605 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor hlavního architekta jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.cetenov.cz/
Příslušný stavební úřad: http://www.cdub.cz/


Platný územní plán

právní stav po 1. změně územního plánu


Závazná část územního plánu

textová část územního plánu – závazná část (PDF)

grafická část:

výkres základního členění území – 1:5 000 (PDF)

hlavní výkres – 1:5 000 (PDF)

výkres koncepce veřejné infrastruktury – 1:5 000 (PDF)

výkres VPS, VPO a asanací – 1:5 000 (PDF)


odůvodnění územního plánu

textová část – odůvodnění (pdf)

grafická část:

koordinační výkres – 1:5 000 (PDF)

výkres širších vztahů – 1:100 000 (PDF)

výkres předpokládaných záborů ZPF – 1:5 000 (PDF)