HASIČI RADÍ OBČANŮM – Vstup na zamrzlou vodní plochu nemusí být vždy bezpečný

HASIČI RADÍ OBČANŮM

 


Vstup na zamrzlou vodní plochu nemusí být vždy bezpečný

Jakmile se hladiny rybníků, vodních nádrží a při delších a silnějších mrazech také řek pokryjí vrstvou ledu, lidé si vyráží zabruslit na čerstvý vzduch do přírody. V letošním roce je tato zábava vzhledem k četným koronavirovým omezením jiných sportovních aktivit ještě o něco lákavější a masovější. Aby se z romantiky a zdravé sportovní aktivity nestalo drama, dodržujte tato základní pravidla:

 • Nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte o jeho dostatečné síle a pevnosti (bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm a led má namodralou barvu). Vždy záleží také na počtu osob, které se na vodní ploše pohybují.
 • Pokud při vstupu na led slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh.
 • Na ledové ploše pokryté sněhem, kalužemi nebo nečistotami (např. listím, větvemi) dbejte zvýšené opatrnosti. Pozor také na praskliny.
 • Pokud začne led při bruslení praskat, vraťte se ihned na břeh, případně si lehněte a rozložte tak svoji váhu. Pokuste se doplazit na břeh. Pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.
 • Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, nepanikařte. Prudkým kopáním nohama se snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh.
 • Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte vestoje, ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, případně delší větev, bundu, opasek nebo lano.
 • Pokud začne praskat led i pod Vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
 • Zachráněnému se po vytažení z vody snažte zajistit teplo a suché oblečení. V případě šoku nebo silného podchlazení přivolejte zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155. Při selhání základních životních funkcí zahajte okamžitě resuscitaci zachraňovaného a pokračujte v ní až do příjezdu záchranářů.

 

 

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

          koordinátorka preventivně výchovné činnosti

         HZS Libereckého kraje

 

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem HASIČI RADÍ OBČANŮM – Vstup na zamrzlou vodní plochu nemusí být vždy bezpečný

PRDLOUŽENÍ – VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CETENOV


PRODLOUŽENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI
NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CETENOV

NA ÚŘEDNÍ DESCE OBECNÍHO ÚŘADU BYLA ZVEŘEJNĚNA
VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI
NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍ PLÁNU OBCE CETENOV odkaz ZDE


Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PRDLOUŽENÍ – VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CETENOV

POZOR PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI PRÁZDNINOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ


Publikováno | Autor: Obec Cetenov | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Publikováno | Autor: Obec Cetenov | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU NA KONCI ROKU 2020

Vážení spoluobčané,

tímto bychom Vás chtěli informovat o úředních hodinách Obecního úřadu na konci roku 2020

Pondělí 28.12.2019
ZAVŘENO

Středa 30.12.2020
ZAVŘENO

Od 4.1.2021 BĚŽNÉ ÚŘEDNÍ HODINY


Publikováno | Autor: Obec Cetenov | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

HASIČI RADÍ OBČANŮM – Mimořádné události spojené se zimním obdobím

HASIČI RADÍ OBČANŮM


Mimořádné události spojené se zimním obdobím

Nástup zimního období přináší kromě radosti milovníkům zimy a vyznavačům zimních sportů také řadu starostí a nepříjemných událostí spojených s poklesem teplot, vytápěním objektů či vznikem námraz a přívaly sněhu. Výjezdy hasičů v tomto období souvisejí převážně s požáry spojenými s provozem kotlů centrálního vytápění a dopravními nehodami.

Požáry a otravy oxidem uhelnatým

Zastavme se nejdříve u problematiky topné sezóny a připomeňme si v této souvislosti alespoň několik základních informací. Základní lhůta pro čištění spalinové cesty na pevná paliva s celoročním provozem (např. běžný rodinný dům), kde je výkon kotle do 50kW, je 3x ročně. U spotřebiče na kapalná paliva 2x ročně a 1x za rok je potřeba provést údržbu spotřebiče na plynná paliva. Vyhláška Ministerstva vnitra číslo 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění spalinové cesty na pevná paliva provést svépomocí. Minimálně jednou do roka však musí komín prohlédnout kominík.

Je-li před znovuuvedením zařízení do provozu po klimaticky teplém období zanedbána pravidelná údržba, hrozí jeho uživateli kromě nebezpečí požáru i možnost otravy oxidem uhelnatým. Ta může nastat jak v případě špatně průchodného komínového tělesa, tak i poruchou samotného tepelného zdroje. Vzhledem k tomu, že záludnost úniku oxidu uhelnatého spočívá v tom, že není vidět ani cítit, doporučujeme při užívaní těchto zařízení instalaci detektorů oxidu uhelnatého.

Dopravní nehody

Také pro snížení možnosti vzniku dopravních nehod v zimním období  je důležité dodržovat určitá pravidla. Rozhodně bychom před jízdou neměli zapomínat na řádné očištění vozidla od sněhu a námrazy. Malé průzory v čelním skle nejsou pro bezpečný výhled z vozu zdaleka dostačující. Dejme za jízdy pozor také na padající sníh a led ze střechy vozidel, díky kterému může dojít k dopravní nehodě.

Nezapomeňme na novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 133/2011 Sb., v souvislosti s povinností používat v období od 1. listopadu do 31. března zimní pneumatiky, pokud to stav vozovky vyžaduje. A také na to, že pro jízdu na sněhu bychom je měli hustit o cca 20 kPa více, než v létě. S tvorbou náledí je třeba nejčastěji počítat na mostech, v lesních úsecích a ve vyjetých podélných stopách. Odstup mezi vozidly je důležité udržovat větší než na suché vozovce. Minimálně tolik metrů, kolik činí polovina naší rychlosti v km. Mějme také na paměti, že vytápění vozu a vytvářené teplo přispívá k větší únavě a ospalosti, proto je nutný pravidelný přísun čerstvého vzduchu.

Zároveň bychom měli pamatovat na to, že v zimním období můžeme uvíznout na silnicích v kolonách i několik hodin. Proto je vhodné při jízdách na delší vzdálenost mít plnou palivovou nádrž, ve vozidle deku, případně teplé nápoje. Při jízdě do horských oblastí nezapomeňme na zimní řetězy, lopatu a trochu písku vhodného k podsypání kol vozu uvízlého na zledovatělé vozovce.

Odstraňování ledu a sněhu ze střech budov

Za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídají výhradně majitelé objektů, kteří jsou povinni průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a nedošlo k ohrožení kolemjdoucích lidí nebo majetku. Je tedy na vlastnících nemovitostí údržbu provést vlastními silami nebo si včas zajistit specializovanou firmu, která sníh ze střech odklidí. Pokud to nejde, je třeba rizikový prostor alespoň viditelně označit nebo ohradit.

Obecně lze říci, že profesionální hasiči sníh, rampouchy nebo ledové převisy ze střech neodklízejí. Jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují pouze tehdy, když jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví a majetek občanů. Mohou pomoci v místech s větším pohybem osob, zejména u budov s veřejným zájmem, jako jsou například školy, školky, zdravotnická zařízení, úřady, domovy pro seniory. U obecních budov mohou být na pomoc povoláni se svojí technikou dobrovolní hasiči, jejichž zřizovatelem je příslušná obec.

 

 

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

          koordinátorka preventivně výchovné činnosti

         HZS Libereckého kraje

 

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem HASIČI RADÍ OBČANŮM – Mimořádné události spojené se zimním obdobím

Mikulášská nadílka v obci Cetenov 2020

Mikulášská nadílka v obci Cetenov 2020


Mikulášská nadílka se tento rok uskuteční na území naší obce
v sobotu 5.12.2020,
proběhne tentokrát trochu netradičně v rámci platných opatření, a to sice za účasti nebeských i pekelných bytostí u všech, jejichž dítka jsou občánky naší obce do 10 let, ale pouze co do předání nadílky za branky či okna.

Verze pro tisk ZDE

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mikulášská nadílka v obci Cetenov 2020

ČEZ Distribuce->Zrušení výlepů letáků při oznamování plánovaných odstávek od 1.1.2021

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČEZ Distribuce->Zrušení výlepů letáků při oznamování plánovaných odstávek od 1.1.2021

Návrhy jízdních řádů od 13. prosince (regionální autobusová doprava)

Informujeme vás, že na webu společnosti KORID LK, spol. s r. o.  v sekci Jízdní řády/Připravované změny jsou zveřejněny návrhy jízdních řádů regionálních autobusových linek k datu platnosti od 13. prosince 2020.

K návrhům jízdních řádů je možné zasílat vaše připomínky do 16. října t.r. Připomínky zaslané v pozdějším termínu budou posuzovány a případně zohledňovány v rámci dalších termínů změn během roku 2021.

Pozn.: Seznam neobsahuje všechny linky, které budou v provozu v letní sezóně v r. 2021, a vybrané mezikrajské linky, které připravují sousední kraje. U linek neuvedených v tomto seznamu můžete zasílat připomínky ke stávajícímu stavu.

„Vaše připomínky k jízdním řádům lze zasílat prostřednictvím webového formuláře na výše uvedeném odkaze, mailem: info@korid.cz nebo písemně (KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec)“

Rubriky: Aktuality, Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrhy jízdních řádů od 13. prosince (regionální autobusová doprava)

HASIČI RADÍ OBČANŮM – Vybavte svou domácnost detektory kouře

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Vybavte svou domácnost detektory kouře

Zařízení pro signalizaci požárů v budově můžeme rozdělit do dvou základních kategorií. Tou první je elektronická požární signalizace (EPS). Její využití je zejména ve výrobních a kancelářských prostorech, obchodních domech apod. Tyto objekty jsou díky nainstalované EPS připojeny na specializovanou ústřednu, která přijme signál o zachyceném kouři a předá ho dál, ve většině případů upozorní hasičský záchranný sbor kraje přes tzv. pult centrální ochrany.

Druhou skupinu tvoří autonomní hlásiče požáru (detektory kouře). Jedná se o jednoduché přístroje, které včas detekují vznikající požár a vyvolají poplach. Tyto hlásiče jsou určeny pro instalaci v našich domácnostech. Přístroj je napájen baterií, jejíž životnost může být až deset let.

Čidla hlásiče dokáží kouř z požáru včas detekovat. Optickým (blikající kontrolka) a silným akustickým signálem na něj upozorní uživatele domácnosti. Umožní tím nebezpečí zlikvidovat již v zárodku či ohrožený prostor včas opustit a přivolat hasiče. Ze zkušeností záchranářů plyne, že právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů a „hlásiče požáru“ tak výrazně zvyšují šance na přežití. Nebezpečí hrozí např. v noci, kdy lidé spí a požár včas nezjistí. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření. Kouř je rychlejší a tišší než oheň a i malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt vysoce toxickými zplodinami, které při několika vdechnutích způsobí bezvědomí a následně smrt člověka. Včasné varování nás může zachránit!

Nákup autonomního hlásiče doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce, který nám poradí s jeho instalací. Výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“ (značka garantuje, že výrobek odpovídá evropským harmonizovaným normám). Je také možné vzájemně propojit několik hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho, jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na kouř v garáži spustí čidlo i v ložnici). V porovnání s hodnotou věcí v naší domácnosti, o které nás případný požár může připravit, je částka za pořízení hlásiče zanedbatelná.

 

Instalace hlásiče požáru

Samotná instalace hlásiče je rychlá a jednoduchá. Stačí k tomu hmoždinky a běžné nářadí, při instalaci postupujme vždy podle návodu výrobce. 

 

Vhodné umístění:

 • v ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu/domu,
 • v případě montáže jednoho hlásiče v bytě zvolíme místo v jeho centrální části, např. v chodbě kam ústí jednotlivé místnosti,
 • v místnosti vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy),
 • v bytových domech, ubytovnách apod. i ve společných prostorech každého podlaží domu,
 • v místech s vyšším rizikem vzniku požáru (garáže, dílny).

 

Nevhodné umístění:

 • prašné a velmi vlhké prostory, např. kotelny, koupelny nebo prádelny,
 • blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla,
 • vrcholy půdních prostorů střech tvaru písmene „A“,
 • prostory s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů.

Neznalost zákona neomlouvá

Povinnost mít nainstalovaný autonomní hlásič požáru je zakotvena v naší legislativě (vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb). Na základě této vyhlášky jimi musí být domácnosti ve všech nových i zrekonstruovaných objektech po 1. 7. 2008 vybaveny v souladu s projektovou dokumentací stavby a rodinné domy pak dále minimálně jedním přenosným hasicím přístrojem. Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci i v těchto domácnostech.

Jak hlásič kontrolovat?

V návodu výrobce by mělo být uvedeno, jakým způsobem a jak často máme hlásič kontrolovat. Na rozdíl od hasicího přístroje kontrolu nemusí dělat vyškolená osoba, ale sám uživatel – např. jednou měsíčně prostým stisknutím kontrolního tlačítka, čímž se kontrolně spustí alarm. Jinak nám postačí jednou za čas v hlásiči vyměnit baterie, přičemž akustický signál (popř. blikající kontrolka) nás upozorní, když již baterie dochází. Baterie v hlásiči vydrží minimálně 1 rok, existují ale i s mnohem delší životností. Pamatujme, že hlásič s vybitou baterií je nám k ničemu.

 

 

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

          koordinátorka preventivně výchovné činnosti

         HZS Libereckého kraje

 

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem HASIČI RADÍ OBČANŮM – Vybavte svou domácnost detektory kouře